1.  O NOSO CORPO?
IMOS PRACTICAR O QUE XA SABEMOS!AS FUNCIÓNS VITAIS DOS SERES VIVOS

E AGORA A CANTAR E A BAILAR!!!

Aquí tedes unha actividade LIM para practicar todo o que imos aprender. Recurso sacado do Blog Xiz e Pizarra.
2. OS ANIMAIS
ACTIVIDADES LIM PARA APRENDER DIVERTÍNDOTE!


--Url--------------- http://engalego.es/panel/alm/chs/bibliocole/animais/lim.swf?libro=animais.lim

--Url--------------- https://dl.dropboxusercontent.com/u/33787994/vida_salvaxe/lim.swf?libro=vida_salvaxe.lim

--Url--------------- https://dl.dropboxusercontent.com/u/9179373/Mam%C3%ADferos e aves/lim.swf?libro=os_animais_e_as_aves.lim

PARA SABER MÁIS SOBRE OS ANIMAIS DO MAR pincha AQUÍ.


A ENERXÍA E AS MÁQUINAS

QUE É A ENERXÍA? (Información visual)

A enerxía é aquelo que precisamos para que todos os corpos se podan mover e funcionar, tanto as máquinas  como as persoas. 

 

ONDE PODEMOS ATOPAR A ENERXÍA?

 

A enerxía atópase nas “FONTES DE ENERXÍA”, que poden ser de dous tipos (video):


 

                                                               A ENERXÍA SOLAR (paneis solares)

RENOVABLES                                 A ENERXÍA HIDRÁULICA (centrais hidroeléctricas)

                                                               A ENERXÍA EÓLICA (Aeroxeneradores). Explicación visual.

 

                                                              O CARBÓN

NON RENOVABLES                     O PETROLEO

                                                              O GAS NATURAL

                                                              O GAS BUTANO

                                                              OUTROS ELEMENTOS QUÍMICOS (Uranio  ou     Plutonio)

 

Grazas ás diferentes fontes de enerxía obtemos ENERXÍA ELÉCTRICA e máis ENERXÍA DOS COMBUSTIBLES.

A ENERXÍA ELÉCTRICA precisámola para que funcionen todos os electrodomésticos, para que haxa luz etc. A electricidade chega aos nosos fogares a través da Rede Eléctrica. Hoxe en día non podemos imaxinarnos a vida sin ela.

A enerxía eléctrica que utilizamos obtense sobre todo das:


-   Centrais Hidroeléctricas, mediante a enerxía da auga.
 
-   Centrais Térmicas, onde se aproveita a calor que desprenden combustibles como o carbón.

 - Centrais Nucleares, que aproveitan a enerxía xenerada por elementos químicos perigosos como o Plutonio e o Uranio.

 VIDEO: Como se obten a enerxía eléctrica?

A ENERXÍA DOS COMBUSTIBLES, como o carbón, petróleo, gas natural e gas butano precisámola para que funcionen os coches… e para producir calor.

 

QUE SON AS MÁQUINAS?

Son aparellos inventados polo ser humano e que fan máis doado o traballo e a nosa vida.

Hai dous tipos de MÁQUINAS:

1. A PANCA

2. A RODA

MÁQUINAS SIMPLES

3. A POLEA

4. A RAMPLA OU PLANO INCLINADO

 5. AS TESOIRAS E ALICATES

 

 

1. OS ENGRENAXES (no interior das máquinas)

MÁQUINAS COMPOSTAS

(Están formadas por varias simples)

2. O FREO

3. BICICLETA, COCHE, LAVALOUZAS…

 

ACTIVIDADES PARA APRENDER E PRACTICAR--Object------------

A MATERIA E OS MATERIAIS

QUE QUEREMOS APRENDER?

-       Que é a materia e cales son as súas características máis importantes

-       Que son os materiais

-        Clasificación dos materiais segundo a súa orixe

-       Tipos de materiais

-       Coñecer os estados da materia e as súas propiedades

-       Iniciarnos no uso de instrumentos de medida de masa e volumen

-       Que son os minerais e onde se obteñen

-       Tipos de minerais e as súas propiedades.

-       Que son as rochas, de onde se sacan e como se clasifican

-       Anotar datos “científicos” apropiadamente.

-       Participar de forma activa no traballo da aula.

-       Buscar, seleccionar e organizar a información.

 

RECURSOS DE APOIO:

PARA APRENDER,  REFORZAR,  AMPLIAR E  PRACTICAR


**LIBROS: Medio Natural, Social e Cultural 4. Vicens Vives e outros da Biblioteca Escolar


TIC


1- http://ntic.educacion.es/w3//eos/MaterialesEducativos/mem2009/materiales_online_pizarra_digital/menu.html

2- A materia e os materiais (presentación)

 http://pt.slideshare.net/mteribg/a-materia-e-os-materiais-tema-4

3- Que é a materia?

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/what_is_matter/index.html

4- A materia:

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_4/cmedio/la_materia/la_materia/la_materia.html

5- Características da materia

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/characteristics_of_matter/index.html

6- Propiedades dos estados da materia

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/states_of_matter/index.html

7- Clasificación dos materiais I

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/how_materials_are_classified_1/index.html

8- Os materiais

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_4/cmedio/la_materia/los_materiales/los_materiales.html

9- Clasificación dos materiais II

http://www.wikisaber.es/Contenidos/LObjects/how_materials_are_classified_2/index.html

10- Os minerais

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_4/cmedio/el_suelo/los_minerales/los_minerales.html

11-As rochas

http://cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_4/cmedio/el_suelo/las_rocas/las_rocas.html

12-A canteira: minerais e rochas

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/tkPopUp?pgseed=1201634837393&idContent=43527&locale=es_ES&textOnly=false